Aquest Blog busca simpatitzants i/o associats pel Club Esportiu LONGSKATE Catalunya per poder informar de les nostres activitats pel foment del Longboard a Catalunya i arreu del món.

dimarts, 19 d’octubre de 2010

La legalitat del longboard


Esta molt clar que les ciutats més concorregudes del món tenen les seves lleis i les seves normes. Sense elles, la convivència entre els ciutadans seria nefasta. En est article volem posar en qüestió la legalitat del longboard a la ciutat de Barcelona; una de les més taxatives sobre el tema. 
Doncs Barcelona té una sèrie de “lleis de civisme”.En qualsevol cas les normes estan per complir-les. 

Per tant, i fins que no surti una normativa més clara, sembla deduïble que:

1. Els patinadors som vianants
2. Hem de circular per la vorera, com ho vianants, ja pas de vianant
3. Podem circular pel voral sempre que no existeixi vorera, com els vianants
4. Podem circular per la vorera si la vorera és intransitable de manera que patinar per ella pugui suposar un risc per a nosaltres i per als vianants
5. Podem circular per la calçada si no hi ha voral, com els vianants


Més a fons: patinar i la llei

Després de llegir amb detall el "Reglament General de Circulació" Reglament General de Circulació, en concret la legislació que fa a la "Seguretat viària", que és la que més afecta el patinador.

El fet és que, si bé en alguns aspectes la nostra situació és més ben clara, en altres com per exemple el patinatge pels carrers de la ciutat, les accions que poden emprendre uns agents, etc., La situació és més aviat confusa. Per això, i després de veure recentment que aquests dubtes no eren només nostres, sinó de la majoria de patinadors d'Espanya, demanem un estudi al bufet "Lucena i Alarcón Advocats Associats".

Aquest article és una breu descripció d’aquest estudi, per tal de donar una mica de llum al problema. Un detall important és que l'esmentat estudi es basa en la legislació actual, quan en aquest moment, sinó ja, ha de sortir una nova legislació que ens pot afectar en major o menor grau.

Què és legalment un patinador?

Encara que sembli estrany, no existeix en el codi de circulació actual una definició clara sobre això. El patinador sembla ser, o un vianant que arrossega o empeny un vehicle sense motor de petites dimensions, o un vehicle sense motor mogut per esforç humà, com per exemple una bicicleta.

Circulació per ciutat del patinador

Un dels pocs articles clars per als patinadors és el 121.4 del Reglament General de Circulació, que especifica que els que utilitzin patins no poden anar per la calçada. D’un l'esmentat estudi dedueix que sí que podem anar per la vorera i per carrers residencials. Cal aclarir que un carrer residencial és la que així està indicada i que, en general, es coneixen com a zones de vianants. Així doncs pel fet de comportar el patinador com un vianant, en tant que se l’obliga a circular per la vorera, se li sotmet a les mateixes normes que a aquests en els seus desplaçaments.

Per tant, els patinadors haurien de circular per les voreres ja velocitat o pas de persona, i per la vorera de la seva dreta segons el sentit de la marxa.

El fet de circular amb els vianants, ens obliga a comportar-nos com a tals. Circular per la dreta, si es va per l’esquerra donar preferència als que vénen per la dreta; creuar pels passos de vianants, etc. El fet real és que a nivell de vianant és habitual no seguir de forma rígida aquestes normes, tot i que com molt bé diu l’estudi, als patinadors se’ns s’aplica la legislació de forma més estricta.

El punt important és que, si pel fet de comportar com a vianants hem de seguir la normativa dels mateixos, hi ha articles que clarament indiquen que el vianant podrà circular per la vorera o calçada, i aquests mateixos articles, per analogia, han de ser aplicats a els patinadors.
Aquests articles són:

121.1 - Els vianants estan obligats a transitar per la zona de vianants, excepte quan aquesta no existeixi o no sigui practicable, en aquest cas podran fer-ho per la vorera, o, si no per la calçada.

121.2 - No obstant, tot i que hi hagi zona de vianants, podrà circular per la vorera o, si aquest no existeix o no és transitable, per la calçada:

• a) El que porti algun objecte voluminós o empenta o arrossegament un vehicle de reduïdes dimensions que no sigui de motor, si la seva circulació per la zona de vianants o pel voral pogués constituir un destorb considerable per als altres vianants.
• b) Tot grup de vianants dirigit per una persona o que formi seguici.
• c) .../... >>

Una altra referència més actual pel que fa a legislació és la següent:
Reglament General de circulació: RD 1428/2003
Article 121:
4. Els que utilitzin monopatins, patins o aparells similars no podran circular per la calçada, llevat que es tracti de zones, vies o parts de les mateixes que els estiguin especialment destinades i només podran circular a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials degudament senyalitzades amb el senyal regulada a l’article 159 d’aquest Reglament, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats per altres vehicles.

Aquest és un estudi encarregat a "Lucena i Alarcón Advocats Associats" sostret d’una pagina relacionada amb el patinatge a Barcelona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada